Kafkasya, Anadolu ve hatta Avrasya coğrafyasının tarihinde önemli rolleri üstlenen devletlerden biri Türkiye diğeri ise Azerbaycan’dır.

Milli ve kültürel bağlara sahip bu iki devlet, ortak yaşanmışlıkları da tarihlerinde barındırmaktadırlar. Türkiye ve Azerbaycan Türkleri aynı milletin evlatları olarak uzun yıllar boyunca aynı çatı altında yaşamışlardır. Fakat devletleşme sürecinde tarihin belli dönemlerinden itibaren bu iki toplum ayrı ayrı devletler kurmuş, farklı çatılar altında yaşamaya başlamışlardır. Azerbaycan Türkleri Rus yönetimine karşı “Müsavat” Partisinin kurucusu Mehmet Emin Resulzade önderliğinde yürüttükleri istiklal mücadelesini Anadolu Türk askerlerinin de yardımı ile kazanmış ve bağımsız Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetini ilan etmiş  bulunmaktaydı. Azerbaycan 28 Mayıs 1918 tarihinde bağımsızlığını ilan ederek Doğu’nun ve Türk Dünyasının ilk Cumhuriyeti olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk: Mehmet Emin Resulzade için “Ben dünyaya senden üç sene erken göz açtım. Ama tüm Türk dünyasında ilk kez Türkün Cumhuriyet ve bağımsızlık bayrağını sen yükselttin. Bayrak inmesin diye onu senin ellerinden alıp Türkiye üzerinde ben salladım. ‘İnmez’ demişsin, bu bayrak aşağı inmeyecektir.”

Çağdaş Azerbaycan devletinin kurucusu, ulusal önder Haydar Aliyev`in henüz 1990`ların başında isabetli biçimde belirlediği `Bir millet iki devlet`  felsefesi yaklaşık otuz seneden beri tüm alanlarda başarıyla uygulandığı gibi bu kuralın ebediyen var olacağı da kesindir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bizler dünyanın 24 farklı ülkesinde 78 ayrı şehitliği olan bir ülkeyiz. 1132 şehit mezarıyla Azerbaycan Türkiye'den sonra en fazla şehitliğimizin ve şehit mezarımızın bulunduğu ülkedir. Burada yatan şehitlerimiz aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki kader ortaklığının da timsalidir. Türkiye ve Azerbaycan geçmişi, kültürü, dili, dini bir iki kardeş ülkedir.”

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “Bir Millet İki Devlet olan Türkiye-Azerbaycan ilişkileri şimdi en üst düzeydedir. Bu ilişkiler stratejik bir nitelik taşımakta, dostluk, kardeşlik ilkelerine dayanmaktadır. Bizi bağlayan unsurlar tarihi kökler, kültürel ilişkiler, bizim geçmişimizdir.”

Azerbaycan Cumhuriyeti  Devlet Başkanı Birinci  Yardımcısı,UNESCO Barış Elçisi Mehriban Aliyeva`nın iki kardeş ülke arasanıdaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önem Türkiye`de büyük takdirle karşılanmaktadır.

Kıtalararası Müzik Serüvenine
hazır mısınız?

BİLGİLENDİRME FORMU

7 Nota 7 Kıta - Turkish Chamber Orchestra Kültür-Sanat projesi kapsamında talep etmiş olduğunuz bilgileri bize iletebilirsiniz.