Yapıtları arasında 22 senfoni, elektronik müzik, solo yapıtlar ve oda müziği vardır.

Türk bestaci/şef Betin Güneş; bestelerinde raslamsallıktan, atonaliteye, değişken ritimlerden akustik ve elektronik çalgı birleşimlikerine kadar yeni teknikleri dener. Geleneksel melodi çizgisine bağlı kalmasa da, yeni-Romantizm anlayışında bir senteze varma peşindedir.

Kıtalararası Müzik Serüvenine
hazır mısınız?

BİLGİLENDİRME FORMU

7 Nota 7 Kıta - Turkish Chamber Orchestra Kültür-Sanat projesi kapsamında talep etmiş olduğunuz bilgileri bize iletebilirsiniz.