Müzik insanlığın ortak dilidir. Müzik, hangi coğrafyaya ya da kültüre ait olursa olsun her insanın ruhunda birbirine benzer hisler bırakır.

Müzik sayesinde farklılıklar ortadan kalkar ve yaşanan kültürel birliktelikler bir ömür boyu yaşatılır.

Projemizin en önemli amaçlarından biri ülkeler, kültürler ve insanlar arasında evrensel bir bağ olan müzik ile insanların kaynaşmasını, barışmasını ve birleşmesini sağlamaktır. Müzik tüm sanat dalları içinde insanları etkileme ve birleştirme gücüne en çok sahip olandır.

Sanatçılar yaşadıkları topraklardan beslenirler, meydana gelen eserler sanatçıdan ziyade yaşadığı toplumun izlerini taşır. Yunus Emre, Âşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Hamamizade İsmail Dede Efendi ve Ali Ekber Çiçek gibi Türk müzik tarihine adını altın harfler ile kazımış büyük bestecilerin eserleri sayesinde, toplumumuzun kültür yansımalarını tüm dünyada duyurmak ve tanıtmak da projenin amaçlarından biridir. Derin müzik kültürümüzü, kültürümüzün aydınlığını ve uygarlığını tüm dünyaya 7 nota aracılığı ile duyurmak nihai hedefimizdir.

Kıtalararası Müzik Serüvenine
hazır mısınız?

BİLGİLENDİRME FORMU

7 Nota 7 Kıta - Turkish Chamber Orchestra Kültür-Sanat projesi kapsamında talep etmiş olduğunuz bilgileri bize iletebilirsiniz.