26 Mayıs 2022 - Abideler Şehri Kebele

Abideler Şehri Kebele

Kebele, bölgede antik zamanlarda yerleşmiş Albanya devletinin ilk başkenti olmuştur. Günümüzdeki Kebele şehrinden 20 km güneybatıda yerleşmiştir. Şehrin 5. yüzyılda Sasani hükümdarı I. Kavad tarafından kurulduğunu yazan kaynaklar da vardır. Bir ara Kafkas Albanyası'nın başkenti olmuştur. Arap döneminde çok gelişmiş ve Kafkasya'nın büyük şehirlerinden birisi olmuştur. 1221 yılında Moğollar tarafından yağmalanmıştır.

Kebele şehrinde tütün, buğday ve arpa yetiştiriliyor bunun yanısıra koza besleniliyor. Gebele şehri Demiraparançayın sağ kıyısında yerleşiyor. Tikanlıçay, Gumçay, Demiraparançay ve Vendam nehirleri bu araziden akıyor. Ceviz ve kestane ormanları ile zengin olan Kebele şehrinin çevresinde bir çok maden suyu çeşmeleri ve temiz su kaynakları mevcuttur. Dağların eteğinde deniz seviyesinden 1000 m yükseklikte bulunan kestane ormanı bu bölgenin zenginliklerindendir. Buradaki ağaçların her birinin ortalama yaşı 500 yılı aşkındır. Bu ağaçlardan bazıları devlet tarafından muhafaza edilen ağaçların listesine dahil edildi. İlçede yüzlerce tarihi ve kültürel abideler vardır: Emili köyünde IV-VIII yüzyıllara ait Arnavut tapınağı, Bum köyünde XIX yüzyıla ait cami, Bayramkoxa köyünde IX-XIV yüzyıllara ait Ustacan Kalesi, sefili köyünde XVII yüzyıla ait mezarlıklar, Hemzeli köyünde XVI yüzyıla ait Şıxbaba piri, Komrad dağının zirvesindeki Komrad piri, Nic köyünde Hacı Garip camii ve XIX yüzyılda yaşamış olduğu ev yer almaktadır.

Turizm Başkenti

Bolu Bey'in yaşadığı ev, Hezre köyünde Şeyh Bedreddin ve Şeyh Mansur kabristanları XV yüzyıla ait olduğu bilinmektedir. Nic köyünün yakınlarında Yaloylu dağda milattan önce III-I yüzyıllarda insan meskenleri mevcuttur. Bu bölgede demir bıçaklar, hancerler, kılıçlar, tunçtan yapılmış yüzükler, altın küpeler, değirmen taşları ve başka eşyalar tespit edildi. Azerbaycan'ın kuzey bölgesinde dağlık ve Aran bölgelerde aynı döneme ait arkeolojik kültüre bilimde Yaloylu kültürü denir. Kebele şehrinde savunma Harekât eski kule (IX-XI yüzyıllar), XVIII yüzyıla ait olan cami, İmam Baba kabristanı (XVIII-XIX yüzyıllar), Cuma Camii, aynı zamanda büyük tarihi-etnoloji müzesi vardır.

Kıtalararası Müzik Serüvenine
hazır mısınız?

BİLGİLENDİRME FORMU

7 Nota 7 Kıta - Turkish Chamber Orchestra Kültür-Sanat projesi kapsamında talep etmiş olduğunuz bilgileri bize iletebilirsiniz.