22 Mayıs 2022 - Dede Korkut’un Yurdu

Dede Korkut’un Yurdu

Gence , Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehridir. Aynı zamanda en eski şehirlerinden bir tanesidir. Tarih kaynaklarına bakıldığında geçmişi 5. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Şehirde yapılan kazılar dolayısıyla arkeologlar ve yazılı kaynaklara bakarak tarihçilerin hemen hepsi bu tarihler üzerinde uzlaşmıştır. 

Farklı bir kaynak olarak gösterilen ve Türk Dünyası açısından oldukça önemli bir anonim eser olan Dede Korkut Hikayelerinde de şehrin ismi sık sık geçmektedir. Azerbaycan’ın tarih çağları boyunca oldukça fazla el değiştirmesinden kaynaklı olarak farklı isimler ile de anılmaktadır. Ayrıca Gence gezilecek yerler bakımından da en az Bakü kadar merak eden şehirleri arasında yer almaktadır.

Şair Nizami’nin Şehri

Azerbaycan’ın en önemli şairlerinden 12. yy’da yaşamış Nizami’nin şehri Gence. Şiirleriyle Wiliam Sheakspare’e ilham kaynağı olan şairin izlerine, kendi vatanında her sokakta rastlamak mümkün. Şiirin altın kelimeleri Genceli şehir sakinlerine hayatı anlatıyor. Ülkenin kuzeybatısında yer alan şehir, 12 yy’da yaşayan şair Nizami’nin vatanı. Nizami’nin mezarı 16OO’lü yılların başında keşfediliyor ve o günden bu yana şiir meraklısı ziyaretçilerini ağırlıyor. Şiirlerinin çoğunu Farsça yazan Nizami, romantik Fars edebiyatında en önemli epik şair olarak bilinir. Büyük aşk hikayesi Leyla ile Mecnun’u ilk kez mesnevi olarak yazan şair, beyitleriyle Doğu ve Batı’da birçok aşk hikayesine de ilham kaynağı olmuştur.

Kıtalararası Müzik Serüvenine
hazır mısınız?

BİLGİLENDİRME FORMU

7 Nota 7 Kıta - Turkish Chamber Orchestra Kültür-Sanat projesi kapsamında talep etmiş olduğunuz bilgileri bize iletebilirsiniz.